Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

„KORONAWIRUS”

INFORMACJA GMINY STOSZOWICE DLA MIESZKAŃCÓW

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców Gminy Stoszowice dotyczącymi trybu  postępowania i sposobu zachowania się w przypadku podejrzenia wystąpienia objawów Koronowirusa jak i stycznością z osobami zakażonymi tym wirusem, mając na uwadze brak jednoznacznych wytycznych ze strony administracji rządowej oraz związaną z tym ogólną dezinformacją prowadzącą w konsekwencji dobudowy wśród mieszkańców obaw i poczucia niepewności, przedstawiam podstawowe informacje i dostępne dane:

 

Jeżeli zaobserwowałeś u siebie:

kaszel, gorączkę, duszności problemy z oddychaniem, bóle mięśni i zmęczenie,

powiadom niezwłocznie

 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną

w Ząbkowicach Śląskich
ul. Kłodzka 2

57-200 Ząbkowice Śląskie
KONTAKT:
- tel. 74 81 66 750
- tel. 601 495 788 - kontaktowy telefon komórkowy czynny: 
od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:05 do 7:30 oraz
od piątku od godz. 15:05 do poniedziałku do godz. 7:30

 

lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, gdzie zostanie podjęta decyzja o dalszym trybie postępowania medycznego:

 

W PRZYPADKU OSÓB DOROSŁYCH

 

  1. I.     SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

Lokalizacja:

ul. Alfreda Sokołowskiego 4

I Oddział Chorób Wewnętrznych I

tel. 74/6489616 (sekretariat)

tel. 74/6489619 (dyżurka pielęgniarska)

Lokalizacja:

Oddział Chorób Internistyczno – Infekcyjnych

ul. Batorego nr 4

58 – 300 Wałbrzych

tel. 74/6489807 (sekretariat)

tel. 74/6489804 (dyżurka pielęgniarska)

 

  1. II.  WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Im. J. Gromkowskiego

ul. Koszarowa 5

51-149 Wrocław

I Oddział Chorób Zakaźnych tel. 713957535, 713957542

II Oddział Chorób Zakaźnych tel. 713957531, 713957590

 

W PRZYPADKU DZIECI

 

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH

Oddział Kliniczny Zakaźny

ul. T.Chałubińskiego 2 – 21

50- 368 Wrocław

Dyżurka lekarska – tel. 717703155

 

Na stronie BIP w zakładce „KORONOWIRUS – INFORMACJE PODSTAWOWE”.

 

Paweł Gancarz

(-)

Wójt Gminy Stoszowice

Odnośnik do storny BIP PSSE Ząbkowice Śląskie z aktualnymi komunikatami dotyczącymi stanu epidemiologicznego w powiecie ząbkowickim


http://psse.zabkowicesl.ibip.wroc.pl/public/?id=126124

Instrukcja dotycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Instrukcja dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

Instrukcja dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie, takich jak:
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
- ośrodki interwencji kryzysowej,
- ośrodki wsparcia prowadzące miejsca całodobowego pobytu,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 do góry