Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wybory uzupełniając do Rady Gminy w Stoszowicach: Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017 roku. 

 do góry