Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie: obnieżenia ceny wywoławczej do czwartego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Kolejowej nr 5a

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie: obiżenia ceny wywoławczej do trzeciego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Kolejowej nr 5a

w sprawie: obiżenia ceny wywoławczej do trzeciego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Letnia nr 30

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zamiany gruntów

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Letnia nr 30.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Letnia nr 21

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego publicznego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Kolejnowej 5a

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa

w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Przedborowa

w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 1/K/2012 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 25 stycznia 2012 roku  w sprawie przekazania sołectwu wsi Srebrna Góra składników mienia komunalnego do korzystania.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jemna

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Grodziszcze

 do góry