Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

(wyciąg) o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Okręgowa Komisja Wyborcza w Wałbrzychu podaje do wiadomości publicznej informację o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gmin Stoszowice do stanu faktycznego

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Klauzula informacyjna RODO

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień15 października 2023 r.

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu wyborów będzie organizowany transport do lokali wyborczych, który będzie obejmował sołectwa:

Stoszowice;

Mikołajów;

Budzów- Kolonia;

Budzów;

Żdanów;

Jemna;

 Rudnica;

Grodziszcze;

Lutomierz;

Przedborowa;

Różana.

Szczegółowy rozkład kursów zostanie zamieszczony na stronie w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej urzędu oraz podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Wójt Gminy

/-/Paweł Gancarz

W sprawie zapewnienia bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023r. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy autobusów w ramach bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

 

L.p.

Miejscowość

Godzina odjazdu

Miejscowość docelowa (lokal wyborczy)

Godzina powrotu

I kurs

II kurs

 

I kurs

II kurs

1.

Mikołajów Przystanek PKS

9:10

15:10

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

2.

Budzów-Kolonia przystanek PKS

9:15

15:15

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

3.

Budzów przystanek PKS

( Ośrodek Zdrowia)

9.20

15:20

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

4.

Budzów I ,II przystanek PKS
 ( początek miejscowości)

9:00

15:00

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:05

15:50

5.

Jemna przystanek PKS

9:00

15:00

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice

9:50

15:50

6.

Rudnica przystanek PKS

9:05

15:05

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice

9:50

15:50

7.

Różana przystanek PKS

9:00

15:00

Świetlica Wiejska, Przedborowa 30, 57-208 Przedborowa

9:50

15:50

8.

Żdanów przystanek PKS

10:00

16:00

Srebrnogórska  Przestrzeń Artystyczna,
 pl. Wypoczynkowy 4, 57-215 Srebrna Góra

10:40

16:40

9.

Stoszowice przystanek PKS

(przy posesji nr 11, przy posesji 125)

10:00

16:00

Świetlica Wiejska, Stoszowice 43, 57-213 Stoszowice

10:40

16:40

10.

Lutomierz przystanek PKS

10:00

16:00

Świetlica Wiejska, Lutomierz 41, 57-213 Stoszowice

10:40

16:40

 do góry