Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

położonych w miejscowości Jemna nr działek: 71/11 i 71/12

 do góry