Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

INFORMACJE PODSTAWOWE
Nazwa zamówienia: „Modernizacja sali gimnastycznej w Stoszowicach”
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255587/01

 do góry