Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jemna

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stoszowice

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie ogłoeszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra

w sprawie zamiany nieruchomości

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej do piątego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Srebrna Góra przy ul. Kolejowej nr 5a

 do góry