Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 do góry