Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

2012-04-02, Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 marca 2012 r. Zabudowa potoku "Budzówka"

Załączniki:
 do góry