Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -ds. budownictwa i zamówień publicznych

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze -ds. zamówień publicznych i nieruchomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stoszowicach.

Wniosek o wydanie przez stowarzyszenia zawodowe i twórcze właściwe ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora instytucji kultury.

26.10.2016r - sprosotowanie daty, plik: Sprostowanie_daty_lista_kandydatow_spelniajacych_wymagania_formalne.pdf

Informacje o warunkach naboru w pliku do pobrania

 do góry