Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

O nieprzeprowadzeniu głosowania oraz o obsadzeniu mandatu radnego bez głosowania w wyborach uzupełniających do Rady gminy Stoszowice w okręgu wyborczym nr 4 

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 07 sierpnia 2016r. 

W sprawie harmonogramu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 7 sierpnia 2016r.

w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach.

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania w wersji .doc i .pdf
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

http://walbrzych.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji

Załącznik nr 1: ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu

Załącznik nr 2: OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU

 Załącznik nr 3: OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA KWW

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stoszowice

 do góry