Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie zarządzenie wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych Izby Rolniczej do Komisji Okręgowej nr 153

 do góry