Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

O zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

W sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej w ogólnopolskim referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania…

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym                     o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Stoszowice.
Zgłoszenie dostępne jest w trzech formatach: .doc, .odt, .pdf

W sprawie udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wyborami

W sprawie wyznaczenia obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz wyznaczenia obwodowych komisji do spraw referendum dla celów głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

W sprawie wskazania przez Wójta Gminy Stoszowice pracowników samorządowych Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących do składu obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015roku.

W sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

W sprawie wyznaczenia przedstawicieli odpowiedzialnych za ochronę lokali obwodowych komisji ds. referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

W sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015roku.

W sprawie wyboru przewodniczących i zastępców obwodowych komisji ds. referendum.

 do góry