Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Informacja Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie zapewnienia bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy autobusów w ramach bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego  zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

L.p.

Miejscowość

Godzina odjazdu

Miejscowość docelowa (lokal wyborczy)

Godzina powrotu

I kurs

II kurs

 

I kurs

II kurs

1.

Mikołajów Przystanek PKS

9:10

15:10

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

2.

Budzów-Kolonia przystanek PKS

9:15

15:15

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

3.

Budzów przystanek PKS

( Ośrodek Zdrowia)

9.20

15:20

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

4.

Budzów  przystanek PKS
 ( początek miejscowości I,II)

9:00

15:00

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:05

15:50

5.

Jemna przystanek PKS

9:00

15:00

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice

9:50

15:50

6.

Rudnica przystanek PKS

9:05

15:05

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice

9:50

15:50

7.

Różana przystanek PKS

9:00

15:00

Świetlica Wiejska, Przedborowa 30, 57-208 Przedborowa

9:50

15:50

8.

Żdanów przystanek PKS

10:00

16:00

Srebrnogórska  Przestrzeń Artystyczna,
 pl. Wypoczynkowy 4, 57-215 Srebrna Góra

10:40

16:40

9.

Stoszowice przystanek PKS

(przy posesji nr 11, przy posesji 125)

10:00

16:00

Świetlica Wiejska, Stoszowice 43, 57-213 Stoszowice

10:40

16:40

10.

Lutomierz przystanek PKS

10:00

16:00

Świetlica Wiejska, Lutomierz 41, 57-213 Stoszowice

10:40

16:40

 

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stoszowice

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)Wójt Gminy Stoszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Wzór - Zgłoszenia kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie udzielenie upoważnienia da pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do wykonywania czynności związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Podaje się do wiadomości wyborców informację o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 33 w Wałbrzychu, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., jej siedzibie oraz wyznaczonych dyżurach.

zmieniająca uchwałę nr 4/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania pełnomocników do wykonywania zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania pełnomocników do wykonywania zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgachwyborczych i siedzibach okręgowych komisjiwyborczych

 do góry