Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

Znak sprawy: ZP-271-2/19

ZNAK SPRAWY: RR.271.6.2019

Znak sprawy: RR.271.5.2019

Zadanie rekomendowane do udzielenia dotacji ze środków Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dziedzictwo Kulturowe.

Znak sprawy: ZP-271-1/19

 do góry