Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jemna

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jemna

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jemna

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Grodziszcze

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Grodziszcze

w sprawie ogłoszeni wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

w sprawie przekazania sołectwu wsi Srebrna Góra składników mienia komunalnego do korzystania

 do góry