Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

Przetargu nieograniczonym powyżej 30 tys. euro pn:

"Kontynuacja   remontu Donjonu z interwencyjną naprawą portalu Bramy Górnej, remont bramy Bastionu Dolnego ( etap-II ), remont Bastionu Kawalier ( etap-III ) w Twierdzy Srebrna Góra" do góry