Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Stoszowice"

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu w załączeniu.

Załączniki:
 do góry