Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Aktualności Wybory Samorządowe w 2024 r. strona PKW

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Stoszowice

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II

z dnia 13 maja 2024 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Stoszowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II informuje, co następuje:

 

  • 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.05.2024 r. do godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stoszowicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 5,

- Nr 2, w liczbie 2,

- Nr 3, w liczbie 3,

- Nr 4, w liczbie 5,

- Nr 5, w liczbie 2,

- Nr 6, w liczbie 2.

  • 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16.05.2024 r. o godz. 8.00
w siedzibie Urzędu Gminy w Stoszowicach.

  • 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

pełniący funkcję

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II

Dariusz Pająk

w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Stoszowice

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego [WYCIĄG]

W sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Stoszowice

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji  wyborczych w wyborach do rad gminy, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 r.

o siedzibie i dyżurach

Informacja Wójta Gminy Stoszowice

w sprawie zapewnienia bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów ,prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r. Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości rozkład jazdy autobusów w ramach bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów ,prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

L.p.

Miejscowość

Godzina odjazdu

Miejscowość docelowa (lokal wyborczy)

Godzina powrotu

I kurs

II kurs

 

I kurs

II kurs

1.

Mikołajów Przystanek PKS

9:10

15:10

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

2.

Budzów-Kolonia przystanek PKS

9:15

15:15

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

3.

Budzów przystanek PKS

( Ośrodek Zdrowia)

9.20

15:20

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:50

15:50

4.

Budzów  przystanek PKS
 ( początek miejscowości I,II)

9:00

15:00

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Budzów 108, 57-214 Budzów

9:05

15:50

5.

Jemna przystanek PKS

9:00

15:00

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice

9:50

15:50

6.

Rudnica przystanek PKS

9:05

15:05

Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu,
 Grodziszcze 4, 58-262 Ostroszowice

9:50

15:50

7.

Różana przystanek PKS

9:00

15:00

Świetlica Wiejska, Przedborowa 30, 57-208 Przedborowa

9:50

15:50

8.

Żdanów przystanek PKS

10:00

16:00

Srebrnogórska  Przestrzeń Artystyczna,
 pl. Wypoczynkowy 4, 57-215 Srebrna Góra

10:40

16:40

9.

Stoszowice przystanek PKS

(przy posesji nr 11, przy posesji 125)

10:00

16:00

Świetlica Wiejska, Stoszowice 43, 57-213 Stoszowice

10:40

16:40

10.

Lutomierz przystanek PKS

10:00

16:00

Świetlica Wiejska, Lutomierz 41, 57-213 Stoszowice

10:40

16:40

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stoszowice

w sprawie ustalenia formatu, treści oraz nakładu kart do głosowania w wyborach do Rad Gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie ustalenia formatu, treści oraz nakładu kart do głosowania w wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Stoszowicezarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoszowicezarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Stoszowice

W dniu 13 marca 2024 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Stoszowicach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt. 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 1

- Nr 2

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Stoszowicach do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Stoszowice do dokonywania czynności związanych z wyborami do Rady Gminy w Stoszowicach, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach o składzie, siedzibie i dyżurach

w sprawie wyboru Zastępcy PrzewodniczącegoGminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru PrzewodniczącegoGminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2024 R.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)Wójt Gminy Stoszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023r. poz. 2408)Wójt Gminy Stoszowice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

w sprawie podziału powiatu ząbkowickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 do góry