Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 22.12. 2017 r.  do dnia 12.01.2018 r.   

wywieszono wykaz Nr 6/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Żdanów:

- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 131 o pow. 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze

Jemna:

- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/1 o pow. 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 962/3 o pow. 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 440 o pow. 0,1100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 901 o pow. 0,9768 ha – użytkowanie rolnicze;

Rudnica:

- działka numer 190/1 o pow. 0,4500 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/2 o pow. 0,3300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/3 o pow. 0,7900 ha – użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 236/5 o pow. 0,1400 ha - użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o pow. 0,0330 ha - użytkowanie rolnicze;

Stoszowice:

- działka numer 252/2 o pow. 0,1900 ha - użytkowanie rolnicze;

 

 

                              

                                               Wójt Gminy

                                             Paweł Gancarz

 do góry