Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Dostawa wyposażenia strzelnicy umożliwiającego realizację szkoleń strzeleckich.

PF.271.12.2022.MK

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Mikołajów, Grodziszcze Kolonia, Stoszowice (2 odcinki), Kolonia Stoszowice, Przedborowa, Budzów"

Załącznik nr 6:
http://stoszowice.pl/przetargi/Zalacznik_nr_6_Dokumentacja_techniczna072022.zip

 Zapytanie Ofertowe nr RR.271.33.2022 „Modernizacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Grodziszczu

Znak sprawy: PF.271.3.2022

 do góry