Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

2012-01-13, Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


                       Wójt
 Gminy Stoszowice
 
informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
 od dnia  12 stycznia 2012 r. do dnia 01 lutego 2012 r.   
wywieszono wykaz Nr 1/2012 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 w trybie bezprzetargowym
 
 
Żdanów:
- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;
Stoszowice:
- działka numer 96/2 o pow. 0,1600 ha – użytkowanie rolnicze;
Jemna:
- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;
Budzów:
- działka numer 901 o pow. 0,2925 ha – użytkowanie rolnicze;
 
                                               Wójt Gminy
                                            Marek Janikowski
 do góry