Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Informacja Koła Łowieckiego "Wrzos" o wprowadzeniu elektronicznej książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniach indywidualnych w systemie "EPI"

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku od km 23+097,13 do km 23+453,34, nazwanej przez Inwestora " Rozbudowa z przebudową drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze" w km 22+720,0 - 23+453,34 w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 385 w Srebrnej Górze "

Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2020
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.2.2020
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.4.2020
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.4.2020
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.5.2020
Obwieszczenie o zgromadzeniu dowodów i materiałów do sprawy znak: RR.6733.5.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Górne Miasto w Srebrnej Górze na odcinku 21+060,15 do km 21+563,48

 do góry