Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do (i z) placówek oświatowych usytuowanych na terenie Gminy Stoszowice w roku szkolnym 2017/2018

 do góry