Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 28 marca 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r. został wywieszony wykaz nr 1/2024 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 28 marca 2024 roku:

  1. GRODZISZCZE – działka nr 459/4 o powierzchni 0,0021 ha, nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 14,40 m2. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice wraz ze zmianami, określa obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jako tereny zainwestowane; tereny predysponowane do rozwoju rolnictwa tradycyjnego. Forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.
  2. LUTOMIERZ – działka nr 416 o powierzchni 0,0300 ha, nieruchomość gruntowa. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stoszowice wraz ze zmianami, określa obszar, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jako grunty rolne niezainwestowane i nieobjęte ochroną. Forma zbycia: bezprzetargowa.

 

Stoszowice, 28 marca 2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stoszowice.

 do góry