Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Przetargi

Zamówienie z podziałem na części:
 
Część 1 - RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
 
Część 2 - REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA  - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

Przetarg nieograniczony z dnia 01 sierpnia 2018 r. na: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA: Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.): ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego

Zamówienie z podziałem na części:

Część 1 -
RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I

Część 2 -
REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

 

-----------------------------------------------------

16.08.2018r. 

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Twierdzę Srebrna Góra sp. z o.o. w Biuletynie Zamówień Publicznych - nr ogłoszenia 597973-N-2018 z dnia 01 sierpnia 2018 r. na  wykonanie robót budowlanych dla zadania:  Srebrna Góra, Twierdza (XVIII w.) ratunkowe zabezpieczenie i odbudowa murów Donjonu (Wieża Górna) i Bastionu Dolnego
Zamówienie z podziałem na części:
Część 1 - RATUNKOWE ZABEZPIECZENIE I STABILIZACJA MURÓW ZEWNETRZNYCH WIEŻY GÓRNEJ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA – ETAP I
Część 2 - REMONT I ODBUDOWA BASTIONU DOLNEGO W TWIERDZY SREBRNA GÓRA  - WSCHODNIA ELEWACJA DZIEDZIŃCA

 do góry