Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                    Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 29.12.2020 r.  do dnia 19.01.2021 r.   

wywieszono wykaz Nr 6/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Żdanów:

- działka numer 158 o pow. 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o pow. 1,2300 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 131 o pow. 1,0200 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice:

- działka numer 57/2 o pow. 0,2181 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 359 o pow. 0,8132 ha - użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 267/1 o pow. 0,1122 ha – na zieleń izolacyjną i dekoracyjną ;

- działka numer  296/3 o pow. 0,2000 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer  296/2 o pow. 0,0100 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer  296/1 o pow. 0,3000 ha -  część pod zabudowaniami mieszkalnymi nr 44 i gospodarczymi, część do użytkowania rolniczego;

Rudnica:

- działka numer 190/1  o pow. 0,4724 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/2  o pow. 0,2920 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/5  o pow. 0,3186 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/6 o pow. 0,4703 ha -  użytkowanie rolnicze;

Lutomierz:

- działka numer 418  o pow. 0,1100 ha -  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

- działka numer 419 o pow. 0,0350 ha -  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;

Jemna:

- działka numer 163  o pow. 0,4250 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/1  o pow. 0,3128 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 58/5  o pow. 0,0126 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 901  o pow. 2,0300 ha -  użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 1206 o pow. 0,2900 ha - -  część pod zabudowaniami mieszkalnymi nr 44 i gospodarczymi, część do użytkowania rolniczego;

- działka numer 677/3  o pow. 0,1594 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/5  o pow. 0,2660 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 440 o pow. 0,1100 ha -  użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 320 o pow. 0,2800 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 160 o pow. 0,1500 ha – udział 1/2 – część zajęta pod stodołę, część do użytkowania rolniczego;

- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha -  użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 328  o pow. 0,0330 ha -  użytkowanie rolnicze;

- działka numer 166/3  o pow. 0,0692 ha -  użytkowanie rolnicze;

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                            Paweł Gancarz

                     Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 22.10.2020 r.  do dnia 12.11.2020 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Jemna:

- lokal użytkowy znajdujący się w budynku nr 28 w m. Jemna o pow. użytkowej 60,89 m2, położony na działce ewidencyjnej nr 35/2  –z przeznaczeniem w celu prowadzenie działalności handlowej;

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                             Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 24.08.2020 r.  do dnia 14.09.2020 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Mikołajów:

- działka numer 44/4 o pow. 0,7000 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                              Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice

 

iinformuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice
od dnia 10.07.2020 r. do dnia 31.07.2020 r.
wywieszono wykaz Nr 4/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Stoszowice:
1) działka numer 601/17 o pow. 1,2710 ha
2) działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha
3) działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha
4) działka numer 601/20 o pow. 2,9740 ha


z przeznaczeniem na farmę fotowoltaiczną.

 

                                                        Wójt Gminy

                                                       Paweł Gancarz

                     Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 29.05.2020 r.  do dnia 19.06.2020 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawyŻdanów:

- działka numer 164 o pow. 0,1200 ha – użytkowanie rolnicze;

 

 

                                                        Wójt Gminy

                                                       Paweł Gancarz

                          Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 23.04.2020 r.  do dnia 14.05.2020 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Jemna:

- działka numer 58/5 o pow. 0,0126 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/1 o pow. 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 175 o pow. 1,3700 ha – użytkowanie rolnicze;

 

 

                                        Wójt Gminy

                                      Paweł Gancarz

Informuję, że na podstawie zarządzenia Nr 5/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia
04 lutego 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej sołectwa Przedborowa
(uzupełnienie składu osobowego członków Rady Sołeckiej) 12 lutego 2020 r. o godz. 18.00
odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedborowa.

Informuję iż na mocy zarządzenia Nr 3/2020 Wójt Gminy Stoszowice z dnia 29 stycznia 2020 roku w dniu 11 lutego  2020 r. o godzinie  18:00 odbędzie się zebranie wiejskie w świetlicy w Jemnej

Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia            22 stycznia 2020 roku do dnia 11 luty 2020 roku został wywieszony wykaz Nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/K/2020 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 22 stycznia 2020 roku:

 

GRODZISZCZEdziałka numer 410/3  o powierzchni 0,1767 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości: pod budowę domu jednorodzinnego z dopuszczeniem garażu zgodnie z  decyzją Nr 20/08 o warunkach zabudowy z dnia 27.10.2008 r., forma zbycia: przetarg ustny nieograniczony.

 

RÓŻANA nr 17lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 55,70 m2, położony na poddaszu            i pomieszczenia przynależne (piwnica, pomieszczenia gospodarcze)  o pow. użytkowej 22,60 m2 wraz  z udziałem w działce numer 73/1 o pow. 0,2007 ha, przeznaczenie nieruchomości: na cele mieszkaniowe., forma zbycia: przetarg ustny ograniczony dla właścicieli pozostałych lokali mieszkalnych w budynku nr 17 w m. Różana.

 

 

Stoszowice, dnia 22.01.2020 r.

 

                                                        Wójt Gminy

                                                         Paweł Gancarz

 

 

                       Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 08.01.2020 r.  do dnia 29.01.2020 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2020 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy


Lutomierz:

- działka numer 187/2 o pow. 0,0600 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 131 o pow. 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o pow. 1,2300 ha – użytkowania rolniczego;

- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:;

- działka numer  440 o pow. 0,1100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer  677/3 o pow. 0,1594 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer  677/5 o pow. 0,2660 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1206 o pow. 0,2900 ha – cześć pod zabudowaniami mieszkalnymi nr 86, część do użytkowania rolniczego;

Przedborowa:;

- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer  160 o pow. 0,1500 ha udział ˝  – część zajęta pod stodołę, część do użytkowania rolniczego;

- działka numer 328 o pow. 0,2800 ha – użytkowanie rolnicze;

Rudnica;

- działka numer 190/1 o pow. 0,4724 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/2 o pow. 0,2920 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/1 o pow. 0,7889 ha – użytkowanie rolnicze;

 

 

                                        Wójt Gminy

                                      Paweł Gancarz

 do góry