Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Grodziszcze – Różana dz. nr 151, 150/1, 149/1 obręb Różana, dz. nr. 29, 466/13 obręb Grodziszcze

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Grodziszcze - Różana  dz. nr. 151, 150/1, 149/1  obręb Różana, dz. nr. 29, 466/13 obręb Grodziszcze

 do góry