Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy

W sprawie: ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jemna

W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy

W sprawie: ustalenia cny wywoławczej do drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Stoszowice.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W sprawie: ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W sprawie: ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy. 

w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy. 

w sprawie: ustalnia cny wywoławczej do trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzdaż niruchomości położonej w miejscowości Stoszowice

W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 

 do góry