Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

O wynikach wyborów uzupełniających do Radny Gminy Stoszowice przeprowadzonych w dniu 4 czerwca 2017r. 

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE, GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r.

O obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

W sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej.

W sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

O terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym nr 10, zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 15) Wójt Gminy Stoszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgach wyborczych nr 1,10, zarządzonych na dzień 4 czerwca 2017r. 

Gminna Komisja Wyborcza w Stoszowicach, powołana dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym Nr 1 i w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzonych na 4 czerwca 2017r. podaje do wiadomości publicznej następujące informacje:

I Składa komisji

II Siedziba Komisji

III Dyżury Komisji

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. 

Załączniki, druki dotyczące zgłaszania listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających dostępne są na stronie: http://walbrzych.kbw.gov.pl/528_Wybory_w_toku_kadencji/1/10639_Zgloszenie_listy_kandydatow_na_radnych_w_wyborach_uzupelniajacych

W sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów radnych Rady gminy Stoszowice

 do góry