Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 8/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                     Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 01 października 2013 r.  do dnia 22 października 2013 r.   

wywieszono wykaz Nr 8/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

  Grodziszcze

- działka numer  267/1 o powierzchni 0,1122 ha  – użytkowanie rolnicze, zieleń izolacyjna:

- działka numer 249 o powierzchni 0,0100 ha – droga dojazdowa do posesji.

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                    Marek Janikowski

 

 do góry