Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy.

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 do góry