Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Wójt Gminy Stoszowice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 21.02.2023 r. do dnia 14.03.2023 r. wywieszono wykaz Nr 1/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 24.03.2023 r.  do dnia 14.04.2023 r.  wywieszono wykaz Nr 2/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Srebrna Góra:
- działka numer 71/19 o powierzchni 0,0977 ha – użytkowanie rolnicze, zagospodarowanie nieruchomości przyległej;

Grodziszcze:
- działka numer 410/2 o powierzchni 0,0518 ha – użytkowanie rolnicze;

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 08.05.2023 r. do dnia 29.05.2023 r. wywieszono wykaz Nr 3/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Stoszowice:
- działka numer 177/1 o powierzchni 0,4791 ha – zabudowana budynkiem Stoszowice nr 92 pod działalność statutową dzierżawcy;

Wójt Gminy
Paweł Gancarz

 Wójt Gminy Stoszowice

 informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice od dnia 25.05.2023 r.  do dnia 15.06.2023 r. wywieszono wykaz Nr 4/2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Srebrna Góra:

- działka numer 57/23 o powierzchni 0,0613 ha – użytkowanie rolnicze, zagospodarowanie nieruchomości przyległej,

Wójt Gminy Paweł Gancarz

 do góry