Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących w komisjach powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 2 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych oraz o miejscu i terminie losowań do komisji wyborczych.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczy Pospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.

Odnośnika do serwisu  informacyjnego o wyborach do Sejmu i Senatu - https://wybory.gov.pl/

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez Komitet Wyborczy

UCHWAŁA NR 79/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2019 r

 do góry