Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Gmina STOSZOWICE
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz. 1129, ze zm.) – art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy,
na „Udzielenie i obsługę pożyczki długoterminowej w kwocie 12 000 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice w 2023 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej”

  1. Informacja o sytuacji finansowej Zamawiającego dostępna jest pod adresem:

Sprawozdania za 2020 r.

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-28S_za_2020r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-NDS_za_2020r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-Z_za_2020r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-N-za-2020.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-27S-za-2020.pdf

Sprawozdania za 2021 r.

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-28S_za_2021r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-NDS_za_2021.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-Z_za_2021r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-N-za-2021.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-27S-za-2021.pdf

Sprawozdania za 2022 r.

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-28S_za_IV_kwartal_2022r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-27S_za_IV_kwartal_2022r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-NDS_za_IV_kwartal_2022r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-Z_za_IV_kwartal_2022r.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Rb-N_za_IV_kwartal_2022r.pdf

Opinie RIO z wykonania budżetu za 2020-2022 rok

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2021/Uchwala_XV-51-2021-RIO.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2022/Uchwala-XV-61-2022-RIO.pdf

http://bip.stoszowice.pl/static/img/k02/glowne/budzet/2023/Uchwala-XV-52-2023-RIO.pdf

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.  z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) – art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy,
na „Udzielenie i obsługę pożyczki długoterminowej w kwocie 2.950.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Stoszowice w 2022 roku, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytów i pożyczek”

 do góry