Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Stoszowice bez głosowania w okręgu wyborczym nr  12

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

o składzie siedzibie i terminach dyżurów

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice  zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 3 lipca 2022 r.

w sprawie podziału Gminy Stoszowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

w związku z zarządzonymi na dzień 3 lipca 2002 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym nr 12.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu nr 12

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stoszowice

 do góry