Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                   Wójt  Gminy  Stoszowice

 informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 24 czerwca 2013 r.  do dnia 15 lipca 2013 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

  

Przedborowa:

- działka numer 1007 o pow. 0,1400 ha – użytkowanie rolnicze (droga)

(w trybie bezprzetargowym)

 

                                                           Wójt Gminy

                                                        Marek Janikowski

                                              

 

 

 

 

 

 

 do góry