Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                     Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 07.03.2022 r.  do dnia 28.03.2022 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2022 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym


Stoszowice:

- pomieszczenie użytkowe w budynku Stoszowice nr 92, działka nr 177/1 – z przeznaczeniem na prowadzenie Oddziału Banku Spółdzielczego.

 

 

                                                                   Wójt Gminy

                                                                  Paweł Gancarz

 

 

 

 

 

 

 do góry