Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Zarządzenie Nr 78/2014 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 03.09.2014 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Stoszowice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Załączniki:

Nr obwodu

Siedziba

Godzina rozpoczęcia pracy

Godziny głosowania

1

Budzów 108, Publiczne Gimnazjum w Budzowie

6:00

7:00 - 21:00

2

Grodziszcze 4, Zespół Szkół Publicznych w Grodziszczu

6:00

7:00 - 21:00

3

Przedborowa 30, Świetlica Wiejska w Przedborowej

6:00

7:00 - 21:00

4

Srebrna Góra, Plac Wypoczynkowy 4, Srebrnogórska Przestrzeń Artystyczna

6:00

7:00 - 21:00

5

Stoszowice 43, Świetlica Wiejska w Stoszowicach

6:00

7:00 - 21:00

 do góry