Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                 Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 10 grudnia 2013 r.  do dnia 31 grudnia 2013 r.   

wywieszono wykaz Nr 9/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

  

Grodziszcze

- działka numer  296/1 o powierzchni 0,3000 ha  – grunt pod zabudowaniami Grodziszcze 44;

- działka numer 296/3 o powierzchni 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/2 o powierzchni 0,0100 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów

- działka numer 158 o powierzchni 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice

- działka numer 57/2 o powierzchni 0,2181 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 252/2 o powierzchni 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna

- działka numer 154/1 o powierzchni 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/9 o powierzchni 0,4410 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/10 o powierzchni 0,1705 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra

- działka numer 328 o powierzchni 0,0330 ha – użytkowanie rolnicze;

Lutomierz

- działka numer 187/2 o powierzchni 0,0600 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów

- działka numer 901 o powierzchni 0,3800 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                               Wójt Gminy

                                                           Marek Janikowski

 do góry