Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K A C H     P R Z E T A R G U

            Informuję,  że  w  dniu  28  sierpnia 2013 roku  o  godz. 1000 w siedzibie  Urzędu Gminy Stoszowice  - sala posiedzeń,  przeprowadzony został  I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości  SREBRNA  GÓRA , stanowiącej własność Gminy, objętej księgą wieczystą KW Nr 45254, składającej się z działki numer 39/29 o powierzchni  0,0092 ha bez zabudowań oraz działki numer 39/30 o pow. 0,0064 ha bez zabudowań.

1. Nieruchomość przeznaczona jest na utrzymanie zieleni.

2. Cena wywoławcza  rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 100,00 zł netto  oraz obowiązujący podatek VAT.

3. W wyniku przetargu dzierżawcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Małgorzata Milwicz za cenę 120,00 netto rocznego czynszu dzierżawnego, która jest najwyższą ceną osiągniętą w przetargu.

 

Stoszowice, dnia  04.09 20013 r.  

 

                                                        Przewodnicząca Komisji Przetargowej

                                                                         Leokadia Zając

 

                                                                                    

 

 

 

 

 do góry