Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

 

Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 23 grudnia 2015 roku do dnia 13 stycznia 2016 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

1.Wykaz Nr 1/2015 zatwierdzony zarządzeniem Nr 10/K/2015 Wójta Gminy  Stoszowice  z dnia  23 grudnia 2015 roku:

 

JEMNA – działka numer 265/9 o pow. 0,2129 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego, wariantowo z garażem wbudowanym, przylegającym do budynku mieszkalnego lub garażu wolnostojącego, zgodnie z decyzją Nr 35/12 o warunkach zabudowy z dnia 11.09.2012 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

 

 

2.Wykaz Nr 2/2015 zatwierdzony zarządzeniem Nr 11/K/2015 Wójta Gminy  Stoszowice  z dnia  23 grudnia 2015 roku:

 

- PRZEDBOROWA - działka numer 89/2 o powierzchni 0,1913 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 42/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

- PRZEDBOROWA - działka numer 114/2 o powierzchni 0,0734 ha bez zabudowań i działka numer 114/4 o powierzchni 0,0848 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.

 

- PRZEDBOROWA - działka numer 137/4 o powierzchni 0,1520 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 12.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

- PRZEDBOROWA - działka numer 138/6 o powierzchni 0,1178 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

- PRZEDBOROWA - działka numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań,z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

 

 

3.Wykaz Nr 3/2015 zatwierdzony zarządzeniem Nr 12/K/2015 Wójta Gminy  Stoszowice  z dnia  23 grudnia 2015 roku:

 

   STOSZOWICE – działka numer 601/17 o pow. 1,2710 ha bez zabudowań, działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha bez zabudowań, działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha bez zabudowań i działka numer 601/20 o pow. 2,9740 ha bez zabudowań,  z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltanicznej o mocy do 10 MW, zgodnie z decyzją Nr 13/13 o warunkach zabudowy z dnia 20.02.2013 r. i decyzji z dnia 18.04.2014 r. o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

 

 

                                                                                                              WÓJT  GMINY

 

                                                                                          Paweł  Gancarz

 

Stoszowice, dnia 23.12.2015 r.

 

 

                          Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia   15 grudnia 2015 r.  do dnia  05 stycznia 2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 7/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

 

Przedborowa:

- działka numer 962/3 o powierzchni 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1188/3 o powierzchni 0,1455 ha – plac zabaw;

Stoszowice:

- działka numer 57/2 o powierzchni 0,2181 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 252/2 o powierzchni 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 1206 o powierzchni 0,2900 ha – działka pod zabudowaniami;

- działka numer 901 o powierzchni 0,6725 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 154/1 o powierzchni 0,3128 ha - użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 296/3 o powierzchni 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/2 o powierzchni 0,0100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/1 o powierzchni 0,3000 ha – działka pod zabudowaniami;

 

 

                                                                       Wójt Gminy

                                                                     Paweł Gancarz

 

 

                         Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  18 listopada 2015 r.  do dnia 09 grudnia 2015 r.   

wywieszono wykaz Nr 6/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

 

Grodziszcze:

- działka numer 393/3 o powierzchni 0,0002 ha – umieszczenie kontenera do składowania odzieży używanej;

Srebrna Góra:

- działka numer 114/8 o powierzchni 0,0002 ha - umieszczenie kontenera do składowania odzieży używanej;

Przedborowa:

- działka numer 1048 o powierzchni 0,0002 ha - umieszczenie kontenera do składowania odzieży używanej;

Stoszowice:

- działka numer 232 o powierzchni 0,0002 ha - umieszczenie kontenera do składowania odzieży używanej;

Rudnica:

- działka numer 136 o powierzchni 0,0002 ha - umieszczenie kontenera do składowania odzieży używanej;

- działka numer 190/1 o powierzchni 0,4500 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 190/2 o powierzchni 0,3300 ha – do użytkowania rolniczego;

- działka numer 190/3 o powierzchni 0,7900 ha – do użytkowania rolniczego;

Żdanów:

- działka numer 158 o powierzchni 0,0400 ha – do użytkowania rolniczego;

Lutomierz:

- działka numer 187/2 o powierzchni 0,0600 ha – do użytkowania rolniczego;

Budzów:

- działka numer 440 o powierzchni 0,1100 ha – do użytkowania rolniczego;

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                 Paweł Gancarz

                                                          

Gmina Stoszowice ogłasza nabór na następujące stanowiska

 

1. Ratownik wodny (1 osoba)

2. Młodszy ratownik wodny  (1 osoba)

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno- prawna

Czas zatrudnienia od 01.07.2015- 31.08.2015 z możliwością przedłużenia.

 

Wymagania niezbędne:

 

  1. Kandydat powinien posiadać aktualne uprawnienia ratownika wodnego tj.
  2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników zgodnego z wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012 r. (Dz. U. poz. 747 z 2012 r.), lub
  3. zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika WOPR lub starszego ratownika WOPR rozpoczynającego się przed dniem 31 grudnia 2009 r. wg programu szkolenia określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z 2011 r.), lub
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu Ratownika Wodnego Pływalni lub Starszego Ratownika Wodnego, rozpoczynającego się od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. wg nowego programu szkoleniowego określonego w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208 poz. 1240 z 2011 r.),
  5. ważne zaświadczenie o ukończonym Kursie Pierwszej Pomocy  lub jego recertyfikacji.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie danych w formularzu informacyjnym wyłącznie poprzez adres e-mail:gmina@stoszowice.pl

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami, które prześlą ofertę współpracy. Na zgłoszenia czekamy do 15-06.2015

Termin otwarcia kąpieliska: 1 lipca – 31 sierpnia w godz. 9:30 – 18:30.

                      Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  24 kwietnia 2015 r.  do dnia 15 maja 2015 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

 

Grodziszcze:

- działka numer 398/3 o powierzchni 0,0840 ha – użytkowanie rolnicze

 

                                                                  Wójt Gminy

                                                                Paweł Gancarz

 

                                                                  

                                                          

 

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą odziaływania na środowisko dostepny jest w zakładce: Menu tematyczne - Planowanie przestrzenne - PROJEKTY dokumentów planistycznych

                Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  25 marca 2015 r.  do dnia 15 kwietnia 2015 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

 

Przedborowa:

- działka numer 160 o powierzchni 0,1500 ha (udział ½)   – użytkowanie rolnicze, część pod stodołą;

Grodziszcze:

- działka numer 236/5 o powierzchni 0,1400 ha – użytkowanie rolnicze,

Jemna:

- działka numer 71/7 o powierzchni 0,4368 ha – użytkowanie rolnicze.

 

                                                                   Wójt Gminy

                                                                  Paweł Gancarz

                                                          

                                                          

Wójt Gminy Stoszowice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. budonwictwa i zamówień publicznych 

                                  Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  09 luty 2015 r.  do dnia 02 marca 2015 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Budzów:

- działka numer 440 o powierzchni 0,1100 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 175 o powierzchni 1,3700 ha – użytkowanie rolnicze, gospodarka łowiecka;

Stoszowice:

- działka numer 177/1 – pomieszczenie gospodarcze przy byłej szkole podstawowej – pośrednictwo usługowo-finansowe;

 

                                                          

                                                           Wójt Gminy

                                                         Paweł Gancarz

                                                          

 

                         Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  26 stycznia 2015 r.  do dnia 16 lutego 2015 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Przedborowa:

- działka numer 1045 o powierzchni 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 677/3 o powierzchni 0,1594 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/5 o powierzchni 0,2660 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 60 o powierzchni 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze.

 

                                                                   Wójt Gminy

                                                                 Paweł Gancarz

                                                          

                                                          

                                                          

                         Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia  05 stycznia 2015 r.  do dnia 26 stycznia 2015 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2015 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

Stoszowice:

- działka numer 181/1 o powierzchni 0,0302 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 359 o powierzchni 0,1500 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 163 o powierzchni 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 131 o powierzchni 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 173 o powierzchni 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 775/2 o powierzchni 0,3900 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 901 o powierzchni 0,9968 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o powierzchni 0,0120 ha – użytkowanie rolnicze.

 

                                                                         Wójt Gminy

                                                                        Paweł Gancarz

                                                          

 do góry