Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                   Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 03.03.2017 r.  do dnia 23.03.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Jemna:

- działka numer 71/11 o pow. 0,2164 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 71/12 o pow. 0,2204 ha – użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 410/3 o pow. 0,1767 ha – pod Auto Komis i rozbiórkę samochodów;

Srebrna Góra

- działka numer 459/7 o pow. 0,0967 ha – parking samochodu, punkt wypoczynkowy, stojak na rowery, parking na samochód wydający żywność, tor rowerowy dla dzieci, kontener na wypożyczalnię rowerów.


                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                             Paweł Gancarz

 

 

 

                          Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 07.12. 2017 r.  do dnia 28.12.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Stoszowice:

- działka numer 57/2 o pow. 0,4363 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha – użytkowanie rolnicze

- działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha – użytkowanie rolnicze

Żdanów:

- działka numer 158 o pow. 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o pow. 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 296/3 o pow. 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/2 o pow. 0,0100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/1 o pow. 0,3000 ha – działka pod zabudowaniami;

Budzów:

- działka numer 1206 o pow. 0,2900 ha – działka pod zabudowaniami;

Przedborowa:

- działka numer 775/2 o pow. 0,3900 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 160 (udział ½) o pow. 0,1500 ha – część do użytkowania rolniczego, część pod stodołą.

 

                              

                                                                    Wójt Gminy

                                                                  Paweł Gancarz

 

 

                            Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 20.09 2017 r.  do dnia 11.10.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Grodziszcze:

- działka numer 267/1 o pow. 0,1122 ha – pod zieleń izolacyjną lub dekoracyjną

Stoszowice:

- działka numer 359 o pow. 0,8132 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 166/3 o pow. 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 447/4 o pow. 0,0400 ha użytkowanie rolnicze

                              

                                                                 Wójt Gminy

                                                               Paweł Gancarz

 

                                 Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 21.06 2017 r.  do dnia 05.07.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Stoszowice:

- działka numer 254 o pow. 0,0002 ha część drogi gminnej – billboard na cele informacyjno-reklamowe;

Żdanów:

- działka numer 173 o pow. 0,3000 ha – użytkowanie rolnicze;

Budzów:

- działka numer 901 o pow. 0,3043 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 163 o pow. 0,4250 ha – użytkowanie rolnicze.

 

                              

                                                         Wójt Gminy

                                                       Paweł Gancarz

 

 

 

                        Wójt Gminy Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 07.04 2017 r.  do dnia 28.04.2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2017 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Stoszowice:

- działka numer 177/1 o pow. 0,4791 ha zabudowana budynkiem położonym Stoszowice 92 – prowadzenie działalności usługowej;

 

                                                                             

                                                     Wójt Gminy

                                                    Paweł Gancarz

 

 

 

    Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2017 roku do dnia 05 kwietnia 2017 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

1.Wykaz Nr 1/2017 zatwierdzony zarządzeniem Nr 3/K/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2017 roku:
- PRZEDBOROWA - działka numer 114/2 o powierzchni 0,0734 ha bez zabudowań i działka numer 114/4 o powierzchni 0,0848 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 41/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia - przetarg ustny nieograniczony.
- PRZEDBOROWA - działka numer 137/4 o powierzchni 0,1520 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 43/08 o warunkach zabudowy z dnia 12.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- PRZEDBOROWA - działka numer 138/6 o powierzchni 0,1178 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 44/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- PRZEDBOROWA - działka numer 138/7 o powierzchni 0,1004 ha bez zabudowań,z przeznaczeniem pod budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego z garażem, zgodnie z decyzją Nr 45/08 o warunkach zabudowy z dnia 09.02.2009 r., forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

3.Wykaz Nr 2/2017 zatwierdzony zarządzeniem Nr 4/K/2017 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 marca 2017 roku:
STOSZOWICE – działka numer 601/17 o pow. 1,2710 ha bez zabudowań, działka numer 601/18 o pow. 0,6275 ha bez zabudowań, działka numer 601/19 o pow. 0,4975 ha bez zabudowań i działka numer 601/20 o pow. 2,9740 ha bez zabudowań, z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltanicznej o mocy do 10 MW, zgodnie z decyzją Nr 13/13 o warunkach zabudowy z dnia 20.02.2013 r. i decyzji z dnia 18.04.2014 r. o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

 

WÓJT GMINY
Paweł Gancarz
Stoszowice, dnia 15.03.2017 r.

 

    Wójt  Gminy  Stoszowice

 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 03 stycznia 2017 roku do dnia 24 stycznia 2017 roku wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

STOSZOWICE nr 37 – lokal mieszkalny nr 32 i pomieszczenia przynależne – komórki wraz z udziałem we wspólnych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy lokalu oraz w prawie własności działki gruntu numer 214/1 o powierzchni0,5600 ha, przeznaczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe, forma zbycia – bezprzetargowo na rzecz najemcy.

Stoszowice, dnia 03.01.2017 r.

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                Paweł Gancarz

 

 do góry