Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

Projekty uchwał sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, pierwszej klasy szkoły podstawowej i gimnazjum

Załączniki:
 do góry