Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                   Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 19 grudnia 2016 r.  do dnia 09 stycznia 2017 r.   

wywieszono wykaz Nr 9/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Budzów:

- działka numer 440 o pow. 0,1100 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/3 o pow. 0,1592 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/5 o pow. 0,2658 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 901 o pow. 0,6725 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1206 o pow. 0,2900 ha – działka pod zabudowaniami;

Przedborowa:

- działka numer 962/3 o pow. 0,0692 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 775/2 o pow. 0,3900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1045 o pow. 0,6900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 160 o pow. 0,1500 ha – udział ½ - część do użytkowania rolniczego, część pod stodołą;

Grodziszcze:

- działka numer 236/5 o pow. 0,1400 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 134 o pow. 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o pow. 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 131 o pow. 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o pow. 0,0330 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 154/1 o pow. 0,3128 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice:

- działka numer 252/2 o pow. 0,1900 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                Paweł Gancarz

 

                Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 23 listopada 2016 r.  do dnia 14 grudnia 2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 8/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Grodziszcze:

- działka numer 296/3 o pow. 0,2000 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 296/1 o pow. 0,3000 ha – część pod zabudowaniami mieszkalnymi oraz gospodarczymi, część do użytkowania rolniczego;

- działka numer 296/2 o pow. 0,0100 ha – droga;

- działka numer 249 o pow. 0,0100 ha – droga dojazdowa do posesji;

Rudnica:

- działka numer 190/3 o pow. 0,7900 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/1 o pow. 0,4500 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 190/2 o pow. 0,3300 ha – użytkowanie rolnicze;

Stoszowice:

- działka numer 57/2 o pow. 0,2181 ha – użytkowanie rolnicze;

Żdanów:

- działka numer 158 o pow. 0,0400 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                                             

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

                                                                                             

                                                       

 

 

 

 

 

 

                    Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 23 listopada 2016 roku do dnia 14 grudnia 2016 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 

 

 

1. Wykaz Nr 5/2016 zatwierdzony zarządzeniem Nr 14/K/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2016 roku:
- JEMNA - działka numer 71/11 o powierzchni 0,2164 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy Stoszowice, przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z decyzją Nr 24/16 o warunkach zabudowy z dnia 23.05.2016 roku działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
- JEMNA - działka numer 71/12 o powierzchni 0,2204 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy Stoszowice, przeznaczenie nieruchomości – zgodnie z decyzją Nr 23/16 o warunkach zabudowy z dnia 23.05.2016 roku działka przeznaczona jest pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego opcjonalnie z garażem w bryle budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

2. Wykaz Nr 6/2016 zatwierdzony zarządzeniem Nr 15/K/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 23 listopada 2016 roku:
- SREBRNA GÓRA – działka numer 484/9 o powierzchni 0,0014 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy Stoszowice, przeznaczenie nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Kamila Korchan i Marii Korchan, forma zbycia – bezprzetargowo.
- SREBRNA GÓRA – działka numer 484/12 o powierzchni 0,0023 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy Stoszowice, przeznaczenie nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej własność Kamila Korchan, Marii Korchan i Waldemara Markiewicz, forma zbycia – bezprzetargowo.

                                     

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                              Paweł Gancarz

 

 

                  Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 05 października 2016 r.  do dnia 26 października 2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 7/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Budzów:

- pomieszczenia zaplecza kuchennego w budynku Szkoły Podstawowej w Budzowie z filią w Grodziszczu – cele wydawania posiłków i świadczenia usługi cateringu dla uczniów szkoły.

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                   Paweł Gancarz

                                                                                             

                                                       

 

 

                    Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 19 września 2016 r.  do dnia 10 października 2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 6/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

 

Stoszowice:

- działka numer 601/17 o powierzchni 1,1060 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/18 o powierzchni 0,6275 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/19 o powierzchni 0,4975ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 601/20 o powierzchni 2,0125 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 1188/1 o powierzchni 0,3428 ha, zabudowana budynkiem po byłej szkole Przedborowa nr 100 – prowadzenie działalności statutowej.

                                     

                                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                              Paweł Gancarz

 

 

                     Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 26 lipca 2016 r.  do dnia 16 sierpnia 2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 5/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

 

Srebrna Góra:

- działka numer 102 o powierzchni 0,4870 ha – pole namiotowe;

Grodziszcze:

- działka numer 267/1 o powierzchni 0,1122 ha – zieleń izolacyjna, dekoracyjna

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                            Paweł Gancarz

 

                                                                             

 

 

 

                Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 20 czerwca 2016 r.  do dnia 11 lipca 2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 4/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

  

Rudnica:

- działka numer 302/13 o powierzchni 1,5426 ha – boisko sportowe;

 

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                         Paweł Gancarz       

 

 

Wójt  Gminy  Stoszowice


informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2016 roku do dnia 06 lipca 2016 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Wykaz Nr 1/2016 zatwierdzony zarządzeniem Nr 5/K/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 2016 roku:
- BUDZÓW - działka numer 677/3 o powierzchni 0,2390 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy Stoszowice w udziale wynoszącym 2/3 części, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne niezainwestowane i nie objęte ochroną, łąki i pastwiska oraz tereny predysponowane do rozwoju rolnictwa tradycyjnego, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.
 - BUDZÓW - działka numer 677/5 o powierzchni 0,5580 ha bez zabudowań, stanowiąca własność Gminy Stoszowice w udziale wynoszącym 2/3 części, przeznaczenie nieruchomości – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona jest w terenie opisanym jako grunty rolne niezainwestowane i nie objęte ochroną, łąki i pastwiska oraz tereny predysponowane do rozwoju rolnictwa tradycyjnego, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

2. Wykaz Nr 2/2016 zatwierdzony zarządzeniem Nr 6/K/2016 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 2016 roku:
 - SREBRNA GÓRA  ul. Kolejowa 14 – lokal mieszkalny nr 6, położony na poddaszu o pow. użytkowej 17,8 m2 i pomieszczeń przynależnych (2 komórki) o łącznej pow. użytkowej 5,7 m2 , wraz z udziałem wynoszącym 9/100 we wspólnych częściach budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i w prawie własności działki numer 326/1 o pow. 0,1225 ha.  Lokal w bardzo niskim stanie technicznym, przeznaczenie – na cele mieszkaniowe, forma zbycia – przetarg ustny nieograniczony.

3. Wykaz Nr 3/2016 zatwierdzony zarządzeniem Nr 7/K/2016 Wójta Gminy Stoszowice  z dnia 15 czerwca 2016 roku:
- SREBRNA GÓRA – działka numer 121/9 o powierzchni 0,0971 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, forma zbycia – bezprzetargowo.

Stoszowice, dnia 16.06.2016 r.
                                                                                        WÓJT  GMINY
                                                                                         Paweł  Gancarz

         

                       Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 08 marca 2016 r.  do dnia 29.03.2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 2/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 Grodziszcze:

- działka numer 236/5 o powierzchni 0,1400 ha – użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 160 o powierzchni 0,1500 ha (udział ½  ) – część do użytkowania rolniczego; część pod stodołą;

Jemna:

- działka numer 71/7 o powierzchni 0,4368 ha - użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 459/7 o powierzchni 0,0967 ha – pod parking samochodu;

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                            Paweł Gancarz

                                                                               

 

 

                         Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 08 kwietnia 2016 r.  do dnia 29.04.2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 3/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

 

Stoszowice:

- działka numer 359 o powierzchni 0,8132 ha – użytkowanie rolnicze;

 

                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                         Paweł Gancarz       

 

 

 

                         Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 18 stycznia 2016 r.  do dnia 08.02.2016 r.   

wywieszono wykaz Nr 1/2016 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym:

 

 

 

Żdanów:

- działka numer 131 o powierzchni 1,0200 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 134 o powierzchni 1,2300 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 60 o powierzchni 0,2500 ha – użytkowanie rolnicze;

Srebrna Góra:

- działka numer 328 o powierzchni 0,0330 ha – użytkowanie rolnicze;

Jemna:

- działka numer 154/9 o powierzchni 0,4410 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 154/10 o powierzchni 0,1705 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 71/7 o powierzchni 0,4368 ha - użytkowanie rolnicze;

Przedborowa:

- działka numer 775/2 o powierzchni 0,3900 ha - użytkowanie rolnicze;

- działka numer 1045 o powierzchni 0,6900 ha - użytkowanie rolnicze;

Grodziszcze:

- działka numer 256/4 o powierzchni 0,0375 ha – część użytkowanie rolnicze; część zajęta pod szambo;

Budzów:

- działka numer 677/3 o powierzchni 0,1594 ha – użytkowanie rolnicze;

- działka numer 677/5 o powierzchni 0,2660 ha – użytkowanie rolnicze;

 

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                           Paweł Gancarz

 

                                                                               

 do góry