Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                    Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 22 sierpnia 2013 r.  do dnia 12 września 2013 r.   

wywieszono wykaz Nr 7/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

  

Srebrna Góra:

- działka numer 117/12 o powierzchni 0,0587 ha (skarpa) – użytkowanie rolnicze.

 

                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                     Marek Janikowski

                                              

                                              

                                              

 do góry