Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki


Wójt Gminy Stoszowice

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice na okres 21 dni tj. od dnia 10 grudnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

 

1. Wykaz Nr 23/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 63/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 grudnia 2013 roku:

SREBRNA GÓRA - działka numer 57/32 o powierzchni 0,0724 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra nieruchomość oznaczona jest symbolem MU.1 – tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, forma zbycia – bezprzetargowo.

 2. Wykaz Nr 24/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 64/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 grudnia 2013 roku:

SREBRNA GÓRA – działka numer 57/35 o powierzchni 0,0229 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra nieruchomość oznaczona jest symbolem MU.1 – tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, forma zbycia – bezprzetargowo na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 3. Wykaz Nr 25/2013 zatwierdzony zarządzeniem Nr 65/K/2013 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 10 grudnia 2013 roku:

SREBRNA GÓRA – działka numer 57/36 o powierzchni 0,0917 ha bez zabudowań, przeznaczenie nieruchomości – w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra nieruchomość oznaczona jest symbolem MU.1 – tereny zabudowy mieszkalno - usługowej, forma zbycia – przetarg ustny ograniczony.

 

Stoszowice, dnia 10.12.2013 r.

WÓJT GMINY

Marek Janikowski

 do góry