Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

                  Wójt  Gminy  Stoszowice

 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stoszowice

 od dnia 18 lipca 2013 r.  do dnia 15 sierpnia 2013 r.   

wywieszono wykaz Nr 6/2013 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

w trybie bezprzetargowym

  

Stoszowice:

- dwa pomieszczenia gospodarcze na działce numer 177/1 (przy byłej szkole podstawowej) – działalność gospodarcza – agencja ubezpieczeniowa oraz kwiaciarnia

(w trybie bezprzetargowym)

 

                                              

                                                           z up. Wójta Gminy

                                                            Sekretarz Gminy

                                                        Magdalena Tęsna-Pitner

 

 

 do góry