Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

W sprawie ustalenia harmonogramu druku kart oraz ustalenia formatu, treści oraz nakładu kart do głosowania do Rady Gminy Stoszowice i Wójta Gminy Stoszowice  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W sprawie zarządzenia wydrukowania obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady  Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W sprawie treści i wydruku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Wójta w wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
w okręgu wyborczym nr 5 w Rudnicy

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)Wójt Gminy Stoszowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

Dyżury komisji

W sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach, powołanej do przeprowadzenia wyborów do Rad Gminy Stoszowice, Rad Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018

W sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018

W sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach

w sprawie informacji o okręgach wybiorczych, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Stoszowice, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborach Wójta Gminy Stoszowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

W sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

W sprawie zarządzenia wyrobów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 do góry