Zamówienia do 130 000 zł

Zamówienia do 30 000 euro

Zamówienia z wolnej ręki

2012-08-24, OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dz.nr 1188/3, Ob. Przedborowa)

2012-08-24, OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (dz.nr 1188/3, Ob. Przedborowa)

Załączniki:
 do góry